Kontakt

SOGNEPRÆST:

Johanne Sloth

Mobil: 22 62 52 08

E-mail:jefs@km.dk

Træffetid efter aftale. Mandag fridag.

I forbindelse med bisættelse eller begravelse, kontakt sognepræsterne direkte eller via en bedemand.

I forbindelse med dåb, bryllup, spørgsmål vedrørende attester og anden kontakt:

Kordegn Mads Kristoffer Wilhjelm 
Telefon og mail: 91 53 56 90 
Tommerup sogn: tommerup.sogn@km.dk
Broholm sogn: broholm.sogn@km.dk

Tirsdag kl. 11.00 - 13.00

Onsdag kl. 11.00 - 16.00

Torsdag kl. 11.00 - 13.00 

Fredag   kl. 11.00 - 13.00 

Personligt møde på kirkekontoret efter forudgående aftale inden for ovenstående tidsrum. 

 

Ønsker du at sende en mail med personfølsomme oplysninger (cpr-nr), kan du gøre det via folkekirkens sikrede mailsystem:

Sikker Mail - Tommerup sogn (log ind med Mit ID)
Sikker Mail - Broholm sogn (log ind med Mit ID)

 

TOMMERUP SOGN:

Spørgsmål vedr. gravsteder og pasning af disse:
Kirkegårdskontoret - tlf. 64 71 21 43
Åbent mandag - fredag 10.00 - 13.00.
E-mail: kirkegaard@assenskirke.dk

Graverne på kirkegården (Vibeke og Lene): Direkte nr.: 54 55 15 02

Kirkeværge Søren Snogdal-Bech
Skovstrupvej 35, Tommerup, tlf. 61 75 14 04.

Menighedsrådsformand Helle Jakobsen,
Møller Eriksensvej 18, Tommerup, tlf. 40 25 97 36.

BROHOLM SOGN:

Kirkegården varetages af Vissenbjerg  kirkegårdskontor ved Stine Nielsen:
Tlf. 23 31 53 55 - Tirsdag – Torsdag: 10.00 - 14.00 Fredag 10.00 - 12.00
E-mail: sn@km.dk

Kirkeværge Jørgen Skov,
Tallerupvej 19, Tommerup St., tlf. 64 76 12 30.

Menighedsrådsformand Bodil Vestergaard Madsen,
Stenløkkevænget 4, Tommerup St., tlf. 29 79 17 55.