Kontakt

SOGNEPRÆSTERNE:

Sognepræst Charlotte Juul Thomsen (Kbf.)

Mobil: 20 47 17 31 

E-mail: chath@km.dk  

Træffetid efter aftale. Mandag fridag.

Vakant  (2. præstestilling) 

Præstvikar ( 1. okt. - 31. dec. 2023)

Massoud Fouroozandeh 

Mobil: 26 44 56 90  

E-mail mafo@km.dk

 

Præstesekretær Helga Skovsgaard
Træffes i Tommerup sognehus onsdag og fredag kl. 8 - 13 samt på tlf. 91 53 56 90 i samme tidsrum. E-mail: HESK@KM.DK

OFFICIELLE EMAILADRESSER FOR SOGNENE: 

Tommerup sogn: tommerup.sogn@km.dk
Broholm sogn: broholm.sogn@km.dk

For Sikker Mail (log ind med Mit ID): find det respektive sogn på sogn.dk.

 

TOMMERUP SOGN:

Spørgsmål vedr. gravsteder og pasning af disse
Kirkegårdskontoret - tlf. 64 71 21 43
Åbent mandag - fredag 10.00 - 13.00.
E-mail: kirkegaard@assenskirke.dk

Graverne på kirkegården (Vibeke og Lene): Direkte nr.: 54551502

Kirkeværge Søren Snogdal-Bech
Skovstrupvej 35, Tommerup, tlf. 61 75 14 04.

Menighedsrådsformand Helle Jakobsen,
Møller Eriksensvej 18, Tommerup, tlf. 40 25 97 36.

BROHOLM SOGN:

Graver Mikal Steimle Rasmussen
Træffes normalt i Broholm graverhus - tlf. 23 31 53 55 - hverdage undt. mandage kl. 9.30-10 og 12-12.30.
E-mail: broholmk@gmail.com

Kirkeværge Jørgen Skov,
Tallerupvej 19, Tommerup St., tlf. 64 76 12 30.

Menighedsrådsformand Bodil Vestergaard Madsen,
Stenløkkevænget 4, Tommerup St., tlf. 29 79 17 55.