Kontakt

SOGNEPRÆSTERNE:

Sognepræst Charlotte Juul Thomsen (Kbf.)

Mobil: 20 47 17 31 

E-mail: chath@km.dk  

Træffetid efter aftale. Mandag fridag.

Vakant  (2. præstestilling)  

Mobil: 26 44 56 90  

E-mail: 

 

I forbindelse med dåb, bryllup eller begravelse kontakt:

Kordegn Mads Kristoffer Wilhjelm 
Træffes på telefon 91 53 56 90 

Tirsdag kl. 09.00-14.00

Onsdag kl. 08.00-16.00 

Fredag 9.00-14.00 

E-mail: MAKW@KM.DK

Personligt møde på kirkekontoret efter forudgående aftale inden for ovenstående tidsrum. 

OFFICIELLE EMAILADRESSER FOR SOGNENE: 

Tommerup sogn: tommerup.sogn@km.dk
Broholm sogn: broholm.sogn@km.dk

Sikker Mail - Tommerup sogn (log ind med Mit ID)
Sikker Mail - Broholm sogn (log ind med Mit ID)

 

TOMMERUP SOGN:

Spørgsmål vedr. gravsteder og pasning af disse
Kirkegårdskontoret - tlf. 64 71 21 43
Åbent mandag - fredag 10.00 - 13.00.
E-mail: kirkegaard@assenskirke.dk

Graverne på kirkegården (Vibeke og Lene): Direkte nr.: 54551502

Kirkeværge Søren Snogdal-Bech
Skovstrupvej 35, Tommerup, tlf. 61 75 14 04.

Menighedsrådsformand Helle Jakobsen,
Møller Eriksensvej 18, Tommerup, tlf. 40 25 97 36.

BROHOLM SOGN:

Kirkegården varetages midlertidig af Vissenbjerg  kirkegårdskontor ved Stine Nielsen:
Tlf. 23 31 53 55 - Mandag – Torsdag: 9-14. Fredag 9-12
E-mail: broholmk@gmail.com

Kirkeværge Jørgen Skov,
Tallerupvej 19, Tommerup St., tlf. 64 76 12 30.

Menighedsrådsformand Bodil Vestergaard Madsen,
Stenløkkevænget 4, Tommerup St., tlf. 29 79 17 55.