Minikonfirmander i Tommerup sogn 2024: 

 

Hvad er minikonfirmand?

Minikonfirmand er en mulighed for at lære Tommerup kirke bedre at kende.
Hver gang vi mødes, hører vi en fortælling fra bibelen oppe i kirken, synger og beder fadervor og tænder lys.
I sognehuset får vi eftermiddagsmad - boller, frugt eller kage og saft og laver aktiviteter sammen. Fx skal vi lave krea til at pynte kirken med til vores gudstjeneste i juni, hvor temaet er Skt. Hans.

 

Hvem? 
For alle børn i Tommerup, som går i 3. kl.

 

Hvornår?
Tirsdage kl. 13.20-14.50. Johanne, som er præst, henter børnene på Tommerup skole, når skoledagen er slut. Når vi slutter kl.14.50 kan børnene enten hentes i Tommerup sognehus, selv gå hjem eller vi følger dem tilbage til SFO.

Ved tilmelding giver I besked om børnene afhentes, selv må gå hjem eller om de skal følges tilbage til SFO. Seneste tilmelding er den 7. maj 2024.

 

Vi begynder tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 13.20 og fortsætter de efterfølgende 6 tirsdage frem til d. 18. juni 2024.

 

Vi slutter af med Skt. Hans-gudstjeneste søndag d. 23. juni kl. 10.30, med en børnegudstjeneste efterfulgt af pizza, hvor vi håber at forældre, søskende og bedsteforældre vil deltage.

 

De bedste hilsner

Johanne Sloth, præst i Tommerup