Dåb

Hvis man ønsker at blive døbt eller få sit barn døbt i vore kirker, skal man henvende sig til præstesekretæren for at aftale et tidspunkt. Dåben kan finde sted i forbindelse med en gudstjeneste på en søn- eller helligdag.

Ved en dåb skal der være mindst 2 og højst 5 faddere, hvoraf mindst 2 skal være til stede ved dåben. Fadderne skal være døbt med en kristen dåb.

Præstesekretæren kan oplyse om evt. tvivlsspørgsmål med hensyn til navneloven og rådgiver meget gerne.

Inden dåben tager præsten kontakt til jer for at aftale et tidspunkt for dåbssamtalen. Den ligger som regel 1-2 uger inden dåben. 

Du kan læse mere om dåb her.