Minikonfirmand i Broholm sogn

Minikonfirmander i Broholm sogn 2024: 

 

Hvad er minikonfirmand?

 

Minikonfirmand er en mulighed for at lære Broholm kirke bedre at kende.
Hver gang vi mødes, hører vi en fortælling fra bibelen oppe i kirken, synger og beder fadervor og tænder lys.
I sognehuset får vi eftermiddagsmad - boller, frugt eller kage og saft og laver aktiviteter sammen. Fx skal vi lave krea til at pynte kirken med til vores gudstjeneste i juni, hvor temaet er Skt. Hans.

 

Hvem? 
For alle børn i Broholm (Tallerupskolen), som går i 3. kl.

 

Hvornår?
Torsdage 13.40 til 15.20. Charlotte, som er præst, henter børnene på Tallerupskolen, når skoledagen er slut. Når vi slutter kl.15.20 kan børnene enten hentes i Broholm sognehus, selv gå hjem eller vi følger dem tilbage til SFO.Ved tilmelding giver I besked om børnene afhentes, selv må gå hjem eller om de skal følges tilbage til SFO. Seneste tilmelding er den 7. maj 2024.

 

Vi begynder torsdag d. 16. maj 2024 kl. 13.40 og fortsætter de efterfølgende 6 torsdage frem til d. 20. juni 2024.

 

Vi slutter af med Skt. Hans-gudstjeneste søndag d. 23. juni kl. 14.00, med en børnegudstjeneste efterfulgt af kaffe/saftevand, hvor vi håber at forældre, søskende og bedsteforældre vil deltage.