Vielse og kirkelig velsignelse

Hvis I ønsker at blive viet eller velsignet i en af vore kirker, skal I henvende jer til præstesekretæren for at aftale dato for vielsen. Det forudsætter at man enten har bopæl i et af vore sogne eller have en anden tilknytning.

Når tidspunktet for vielsen er aftalt, afleverer I en ægteskabserklæring til præstesekretæren. Ægteskabserklæringen kaldes også en prøvelsesattest og må ikke være mere end 4 måneder gammel ved vielsen. Der ansøges via www.borger.dk, hvor også evt navneændring søges. 

I skal også oplyse præstesekretæren om navn og adresse på 2 vidner, som skal være til stede ved vielsen.

Inden vielsen eller velsignelsen vil præsten tage kontakt til jer for at aftale tidspunkt for en personlig samtale ca. 14 dage før den kirkelige handling. 

I forbindelse med samtalen med præsten skal I vælge 3 eller 4 salmer. Salmerne vælger I fortrinsvis fra Den Danske Salmebog. Andre salmer eller sange aftaler I med præsten.

Mere information om vielse og kirkelig velsignelse